ההתמודדות החברתית עם עבירות מין וחשיבות האחריות הקהילתית / עו"ד ליאת קליין

החשיפה הגוברת בשנים האחרונות של עבירות מין המתבצעות בקרב קהילות דתיות, פעמים רבות על ידי רבנים בולטים ודמויות סמכות, מחדדת את כוחו של השיח הציבורי והתקשורתי בנושא זה, ואת גבולותיו. לצד זאת, הקשיים והמגבלות של ההליך הפלילי, בייחוד בטיפול בפגיעות בחברה הדתית, מדגישים את הצורך בגיבוש כלים חברתיים וקהילתיים חדשים שיאפשרו לפעול לטובת תיקון.