בין השבט החמישי לממלכתיות מאחדת המסורתיות על פרשת דרכים / עמיחי דנינו

המסורתיות הנמצאת על פרשת דרכים, טומנת בחובה בשורה משמעותית לחברה הישראלית. המסורתיים הם השבט ההיברידי היחיד היום בישראל. ככזה הוא מהווה הזדמנות ליצירת גשר בין השבטים וניצול מיצובו בחברה הישראלית כגורם מגשר ומפשר יסייע רבות לאיחוי הקרעים בין השבטים וליצירת ממלכתיות ישראלית חדשה.