למה צריך ללמד כל אדם? מאמר אחרון בסדרה

ברשימותיי הקודמות הבאתי מספר רב של סוגיות שאמורות לשרטט, לעניות דעתי, את מודל החינוך התורני האמיתי, שמושתת על דברי רבותינו הגדולים, החל מאנשי כנסת הגדולה, עבור בתנאים ובאמוראים, בראשונים ובאחרונים, וכלה בפוסקי זמננו. למודל זה מספר מאפיינים בסיסיים, ובראשם – זכותו של כל תלמיד יהודי ללמוד בו, וחובתו של כל מוסד תורני ללמד תלמיד זה. בניגוד לבוקי סריקי שנתלו האחרונה בגדולי ישראל, כאילו קידמו חינוך סגרגטיבי, וכאילו היה הדבר דרך המלך של החינוך התורני לאורך הדורות, האמת ההלכתית אחרת, כמו שהראינו באריכות.

את מי לא מקבלים ללמוד תורה? (המשך העיון בדברי הפוסקים)-מאמר שביעי

ברשימתנו הקודמת עסקנו בהשקפתו של ר' משה פיינשטיין על אודות התלמיד אותו רשאים מנהלי תלמוד תורה לא לקבל. כמו כן, ראינו כמה התריע והזהיר מפני הוצאת תלמידים מהמערכת רק מחמת הקושי שיש למלמד להורות להם תורה, ועד כמה הזהיר מפני עסקי הנפשות שבענין זה. כעת אבקש להרחיב את היריעה ולבחון התבטאויות של פוסקים נוספים בסוגיה זו.

את מי מקבלים לבית הספר? (עיון בדברי הפוסקים האחרונים)-מאמר שישי

ברשימותיי הקודמות הראיתי שחז"ל, החל מאנשי כנסת הגדולה וכלה בדורות האמוראים, קראו להרבות בתלמידים, לפי כל מדד אפשרי. יתר על כן, ראינו כיצד בכל פעם שחכם גדול ביקש לצמצם את שורות הלומדים, דאגו חכמים להכריע נגדו, בצורה חד-משמעית.
דומני שיש בדברים אלה משום סתירה בסיסית לקביעות שמאז ומתמיד נהג החינוך התורני בגישה סגרגטיבית, אמירות שהגם שהן נשמעות מפי תלמידי חכמים, אינן מבוססות כלל על מקורות, כי אם על סברות ואגדות משונות (פעמים רבות מדובר ברומנטיזציה של מחסור כלכלי של הישיבות הגדולות בעבר, ועל כך ברשימות הבאות).
ברשימה זו אפתח דיון מקביל בדברי הפוסקים האחרונים. המקורות חשופים לעיני כל, ואציין אותם במלואם, כך שכל אחד מוזמן (וראוי שכך יעשה) יפתח אותם במקורם ויבחן אותם אחד לאחד.

ערכי החינוך הדתי-שותי"ם ומשמעויותיהם- מאמר חמישי

 

שו"ת בצל החכמה חלק ד סימן ה

י) עוד אודיעהו כי זה מזמן נשאלתי מאת מנהלי הת"ת דקהלתנו, אם לקבל לת"ת בני יוצאי רוסיא ללמוד ביחד עם בני הבעלי בתים דקהלתנו והשבתי: שאם הורי הבן הם שומרי שבת, אוכלים כשר והבן העומד להתקבל להת"ת הוא מהול אז יכולים לקבלו, אבל בחסר אחד מאלו לא יקבלוהו. – נמצא בזה גם אם הורי הבן הם שומרי שבת ואוכלים כשר, כל שהבן אינו מהול אין לקבלו.

ערכי החינוך הדתי: את מי מקבלים לבית הספר? (עיון ראשוני בדברי חז"ל)– מאמר רביעי

בשבועות האחרונים עסקנו בעיון בערכי היסוד של החינוך הדתי, וברשימה זו אבקש לגעת באחת מסוגיות הליבה המעשיות, שהיא נגזרת ישירה מסולם הערכים של החינוך התורני. השאלה שעומדת במידה רבה, במוקד הדיון הציבורי והתקשורתי היא איזה ילד רשאי בית ספר תורני שלא לקבל, ומהי העילה הראויה לאי-קבלתו.

 

החינוך הציבורי כיסוד דתי-מאמר שלישי

בשבועות האחרונים עמדנו על מספר פנים ערכיים במשנתו החברתית של החינוך התורני, תוך שימת דגש על ההיבטים הרוחניים-דרשניים של מושגי החינוך. כעת אבקש לעבור לדיון הלכתי, שנוגע לאשיות הקיום של מערכת החינוך התורנית לפי ראות עיני חז"ל.

 

ערכי החינוך הדתי: "ויעשו כולם אגודה אחת"-מאמר שני

 

בשבוע שעבר עמדנו על חשיבותו של לימוד התורה למעוטי היכולת, ועל מאמציו הבלתי נדלים של ר' חייא להקים עולה של תורה בקרב ילדים אלה. בזכות מאמץ זה קראו חכמים "גדולים מעשי חייא", ואף ר' יהודה הנשיא הציב את מפעלו של ר' חייא מעל זה שלו.
כעת אבקש לעמוד על נקודה נוספת שעומדת, לדעתי, בבסיס קיומו של החינוך התורני, ואנסח אותה בהתאם לרוח הימים הנוראים: "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם". הפעם נשתית את דברינו בעיקר על תורת הסוד. בשבועות הבאים נבסס רעיון זה גם במסורת ההלכה והעיון.

ערכי החינוך הדתי: השיבה לשיח אידיאולוגי-מאמר ראשון

 

בשבועות האחרונים חווה הציבור הציוני-דתי כולו סערה גדולה על רקע מחלוקות חינוכיות קשות, בכל הנוגע לקליטת עלייה ולחינוך ציבורי. כשוך הסערה, כך אקווה, אני מבקש לקדם בירור מעמיק ויסודי, רב-מימדי ושקול, בסוגיות אלה. מובן מאליו שכל בירור כזה, מעצם טיבו, אינו יכול להתמצות בהשמעת צד אחד של הסוגיה, בחשיפה של פן אחד ממנה. לפיכך, אני מפציר בכל פה מכל מי שעמדותיו שונות משלי, ובוודאי שישנם כאלה, שיעשה מאמץ ויאיר את עיני הציבור בדרכו, למען אמיתה של תורה וכבודה. מובן מאליו שכל בירור כזה מחייב שפה ברורה אך נעימה, לא מאשימה ולא משמיצה. גם אם עד כה חטאנו בכך, מוטב שנשנה את דרכנו, ערב ראש השנה הקרבה ובאה.
את רשימתי הראשונה אני מבקש להקדיש לשאלת השיח, ניסוח החזון ומתווה החינוך הדתי בעשורים האחרונים. מזה זמן רב אני מתהלך בתחושה קשה, שמתחזקת לפרקים ושהגיעה לשיאה באחרונה, הנוגעת לליבת החינוך ולמהותו.