תיאולוגיה של טירוף: האם השהיד עובד את האל? / פרופ' מאיר בוזגלו

הפשעים שנעשו בעוטף עזה מעלים קושייה תיאולוגית על מהות האמונה של החוטפים והרוצחים בשמו של האל. האם מי שמתפלל לשיבתם של השבויים ופעילי החמאס המחזיקים בהם מאמינים באותו אלוהים? התחלות לבירור פילוסופי-אנליטי של קריסת האמונה לטירוף