עקידת יצחק ובחירת עם ישראל – מדרש על הגותו של פרנץ רוזנצווייג / צבי ארליך

לאברהם אבינו ולצאצאיו ניתנו שתי הבטחות – הבטחת הארץ והבטחת הזרע. האם הן קשורות לזכות אבות? אפשר לדמיין תרחיש שבו, במהלך שעבוד מצרים שבו היה העם על סף התבוללות, זכות האבות תמה, אך ההבטחות נותרו שרירות וקיימות. או אז, לאחר יציאת מצרים, מדלג אלוקים על הר סיני, מוליך את העם ישירות לארץ, מושיב אותו על […]