משירת שבת הארץ / בעריכת צוריאל אסף

'שירת הטבע החדשה' (אקו-פואטיקה) הינה סוגה מתחדשת בשדה היצירה העברית, המושפעת מיחסי האדם והמקום, וממצב הסביבה בעולם צרכני ובחברה מוטת מסכים ועתירת טכנולוגיה. השורשים הנושאיים של יצירה זו בעברית יונקים בתורם ממסורת השמיטה, כמסורת מהפכנית המבקשת לתקן את יחסי האדם והאדמה ולהעמידם באור חדש. אהרון דוד גורדון 'האקולוג העברי הראשון' היה מי שהתמסר בכתיבתו לפיתוח […]