מרכז הפיצה: היווצרותו של מגזר / רגב בן דוד

סביב חוגי מדרשת 'עין פרת' מתגבשת בשנים האחרונות קבוצה חדשה, שחבריה קוראים תגר על הגבולות המגזריים המוכרים בחברה הישראלית ויוצרים מכנה משותף רחב בין דתיים לחילונים. כיצד ניתן לתאר את הקבוצה הזו? מה היחס בין חברי הקבוצה לבין המגזרים שמהם באו, ואילו אתגרים עומדים לפתחה? לטענתו של רגב בן דוד, איש מדרשת 'עין פרת', בכוחה של הקבוצה הזו ליצור שפה פנים-יהודית חדשה, ולבשר בשורה של ממש לחברה הישראלית