הפלות: הלכה ואידיאולוגיה / רונית עיר- שי

פוסקי הלכה בדור האחרון מעצימים את איסור ההפלה ומציגים עמדה מחמירה במיוחד, אף שעיון במקורות ההלכה העוסקים בהפלה מצביע על תמונה מורכבת יותר. ביסוד הפסיקה המחמירה ניצבת תפיסת עולם שאינה לוקחת בחשבון את צרכיה ורצונותיה של האישה, ורואה אותה כאמצעי לפריון בלבד. על התפיסות המגדריות שמעצבות את פסיקת ההלכה

ד"ר רונית עיר-שי מלמדת בתכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן ועמיתת מחקר במכון הרטמן. מחקריה עוסקים בממשק שבין תיאולוגיה, הלכה, מגדר ופמיניזם דתי