לצמצם את הדיכוטומיות / רני חזון-וייס

  רני חזון-וייס היא מנהלת תיכון דרור הממלכתי־דתי בירושלים מבית האגודה לקידום החינוך, וחברת הנהלה בנאמני תורה ועבודה בעוד שהחינוך המעורב לבנים ולבנות בבתי הספר היסודיים מדובר מאוד ונמצא בליבו של דיון ציבורי, על החינוך המעורב בתיכונים כמעט אף אחד לא מדבר. מדוע דווקא בגיל ההתבגרות, באחד השלבים שהכי מעצבים את זהותם של בני הנוער, […]