העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמי / רחל ורצברגר (למנויים)

    העידן היהודי החדש: מסמכות ממסדית לסמכות העצמירחל ורצברגרד"ר רחל ורצברגר, כתבה את הדוקטורט שלה "כשהעידן החדש נכנס לארון הספרים היהודי: התחדשות רוחנית יהודית בישראל" במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. מלמדת בתוכנית לדתות זמננו באוניברסיטת ת"א ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מנהלת יחד עם פרופ' בועז הוס את קבוצת המחקר 'היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש בישראל' במכון ון-ליר בירושלים ועמיתת מחקר במכון שלום הרטמן.