חינוך לקיימות: בין שמירת מצוות לשמירת טבע / רחל עברון

כדי שגם נכדינו ונכדיהם אחריהם יוכלו ללכת בשביל מסודר, בשמורה נקייה, שבה פרחים ממשיכים לפרוח, בעלי חיים ממשיכים לחיות והמים זורמים בנחלים, ויחד עם זאת נוכל לחיות בנוחות בסיועם של אמצעים טכנולוגיים ולא כעבדיהם, עלינו להכיר בחשיבותו של החינוך הסביבתי, שעיקרו ללמד על מנת לקיים – לקיים את עולמו של הקב"ה