הציונות הדתית – ירושלים תחילה / רחל עזריה

אחד העקרונות עליהם חונכנו בני ובנות הציונות הדתית, הוא האחריות שלנו לצביונה היהודי של מדינת ישראל. במסגרת האחריות, הייתה זו הציונות הדתית שהקימה את הרבנות הראשית. חשנו כי עלינו האחריות לשמירת השבת ברשות הרבים, ליצירת תשתית שרותי הדת בישראל עבור כל מי שמעונין להשתמש בה, הקמנו את הזרם הממלכתי דתי אשר פתח את שעריו בפני […]