לא רק ישראל / שלומית אטיאס ( למנויים בלבד)

התפיסה הרווחת כיום היא שישראל ממלאת תפקיד מרכזי בשיח היהודי בארצות הברית, אולם עיון בתכניות הלימוד של בתי הספר היהודיים בארצות הברית מגלה תמונה הפוכה: מדינת ישראל היא גורם משני, לא עיקרי, בשיח היהודי האמריקני. התפיסות הרואות ביהודי ארצות הברית גוף אורגני ומגובש, ובישראל גורם המערער את אחדותו, מציגות תמונה חלקית ובלתי מדויקת