דבר השופטים / פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר מנוחה כהן-אמיר ומר שמעון פוגל

 

המאמרים שהוגשו לתחרות פנו לעסוק ביחס שבין שמרנות וחדשנות באמצעות כלים שונים ומגוונים: מסות, דרושים, ניתוח של סוגיות תלמודיות והרהורים אישיים. למרות המגוון הצורני הזה, אפשר לומר כי קו מרכזי של רוב המאמרים היה ההכרה שאין כאן רק ניסיון להכריע בין שתי אפשרויות, בין טוב ורע, אלא ניסיון להכיל ולשלב את הצורך בהתחדשות בתוך המסגרת הבסיסית של המסורת שהיא יסוד העמדה השמרנית.