בחמ”ד ילמדו את תורת האבולוציה?

לאחר שנים בהן נמנע משרד החינוך מנגיעה בלימודי תורת האבולוציה, החל מהשנה הבאה ילמדו בכיתות ח´ ו-ט´ חלק מהתיאוריה הנוגע להתפתחותם של צמחים

ג סיון תשע”ד, 01/06/2014 12:25

וועדת מקצוע המדעים במשרד החינוך קבעה כי החל מהשנה הבאה תילמד חלק מתורת האבולוציה בכיתות ח’ ו-ט’ והיא תהיה חלק מתוכנית הלימודים בתחום המדעים.

תורת האבולוציה אשר קובעת בין היתר כי מוצאו של האדם מן הקוף, הינה תכנית שנויה במחלוקת ביהדות אך עם זאת, בשונה מהנצרות, היהדות פתוחה לקבל את התיאוריה ורבנים בכירים אף אמרו כי הדבר אינו סותר את היהדות. עם זאת, החלק אותו ילמדו בבתי הספר אינו עוסק במוצאו של האדם מן הקוף אלא בחלק אשר עוסק בצמחים ובביולוגיה.

“טעות ללמד את האבולוציה במתכונתה הנוכחית”

01.06.14 16:58 ג’ בסיון תשעד

נשיא מכללת חמדת הדרום, פרופ’ אבי לוי מתנגד להחלטה של משרד החינוך: “הורדת הנושא לכיתות חטיבת הביניים והפיכתו לנושא חובה ללא יכולת להציגו כראוי בהיבטים השונים עושה טעות למדע ולעקרונותיו”. נאמני תורה ועבודה מברכים
“טעות ללמד את האבולוציה במתכונתה הנוכחית” החלטה לא נכונה. פרופ’ אבי לוי (יח”צ)
נשיא מכללת חמדת הדרום פרופ’ אבי לוי מתנגד להחלטת משרד החינוך ללמד את תיאורית האבולוציה בחטיבת הביניים.

לימודי האבולוציה – בלי “מוצא האדם מהקוף”

 

משרד החינוך החליט לראשונה ללמד על אבולוציה, אך התכנית החדשה לא צפויה לעורר התנגדות שכן החלק השנוי במחלוקת, אשר מטיל ספק בדבר בריאת האדם בידי האל – יוותר מחוץ לתכנית
1/6/2014 18:31 

לאחר שנים רבות בהן נמנעה מערכת החינוך מעיסוק מפורש בנושא, החל משנת הלימודים הבאה יילמדו עקרונותיה של תורת האבולוציה בכל חטיבות הביניים. 
אולם מה שנראה על פניו כמהלך דרמטי שעשוי לעורר פולמוס ציבורי רחב בעיקר בהיבט הדתי, צפוי ככל הנראה לעבור ללא התגוששויות מיותרות, שכן אחד ממרכיביה המרכזיים של תורת האבולוציה- “מוצא האדם” יישאר מחוץ לתכנית הלימודים.