אלטרנטיבה רוחנית ל”זהות” – שאלת הזהות המגזרית ואברהם יהושע השל / דרור בונדי

הפילוג הפנימי בציונות הדתית הוא תוצר מאוחר של ניסיונה המועד לכישלון להגדיר לעצמה זהות מגזרית נפרדת. הגותו של אברהם יהושע השל, המציעה אלטרנטיבה רוחנית לעצם המונח “זהות”, ובמקומו מבקשת לכונן דיאלוג חי עם האל, עשויה לעורר את הציונות הדתית לדרך חדשה