מנוחתם היא יגיעתם – השמיטה כמשבר מתוכנן / אהרן אריאל לביא

רבים עסקו בפירוש מצוות השמיטה והציעו להתייחס אליה כמנוחה שמאפשרת צמיחה. אך יש אפשרות להסתכל על השמיטה כמנגנון של משבר מתוכנן – בו המשבר הופך לחלק מהותי ובלתי נפרד מתהליך התפתחות חברתי.  "מעשה בסוחר אחד שהיה נוסע ליריד לייפס"ק (לייפציג) לקנות סחורה", פותח רבי זכריה את סיפורו. בדרך נכנס אותו סוחר לאכסניה. בעל האכסניה בדיוק […]