פעולה לשבת – אחרי מות

לפעמים אנחנו רואים אנשים שמתווכחים על אמת מאוד גדולה. כל אחד רוצה לשכנע בדעתו – ואז מתוך הלהט של האמת מתרחשת פגיעה בחבר שלידינו. אנחנו צריכים לזכור שגם בהליכה אחרי רעיונות גדולים, יש הרבה דברים קטנים שצריך להתחשב בהם