"ובחרת בחיים" – הצעה לרפורמה (נוספת) במערכת החינוך

רוב התלמידים מסיימים את בית הספר ללא כיוון מקצועי. שבית הספר צריך לחנך לדרך ארץ ולמידות טובות, להצלחה בלימודים ולשאיפה למצוינות, אך בד בבד בית הספר יכול להכין תלמידים לחיים, פשוטו כמשמעו

כ"ז אייר תשע"ד, 27/05/2014 15:21

"'ובחרת בחיים' – זו אומנות", כך דורש רבי ישמעאל (ירושלמי פאה א, א , טו ע"ג ומקבילות). על-פי התנא רכישת אומנות (=מקצוע/עבודה) היא בחירה בחיים, שכן בזכותה יכול האדם להתפרנס ולחיות.

על הנסיעה לאומן / משה וינשטוק

      על הנסיעה לאומן משה וינשטוק ד"ר משה וינשטוק מלמד מחשבת ישראל וחינוך. לאחרונה יצא לאור ספרו "אומן: המסע הישראלי לקברו של רבי נחמן מברסלב" בהוצאת ידיעות אחרונות. הנסיעה לאומן היא תופעה ההולכת ומתרחבת. באופן מפתיע, היא איננה נוגעת רק לשולי החברה הישראלית או הדתית; רבים מכל שכבות האוכלוסייה מגיעים לאומן מדי שנה […]