האד"ם (שוב) מחפש משמעות/רונן לוביץ

השקפת עולמה של האורתודוכסיה המודרנית מתעצבת הן כתגובה למודרנה והן מתוך הנגדה וביקורת לדפוסי תגובה אחרים. האורתודוכס המודרני מגבש את תודעתו העצמית גם בכך שהוא מעמיד את עצמו אל מול הד"ל (דתי ליברלי) מכאן, והת"ל (תורני לאומי) מכאן . במאמר זה ננסה לאפיין את עולמו של האד"ם ולעמוד על טיבו של האתגר הדתי בפניו הוא ניצב

אמנות ואמונה – התלכנה שתיהן יחדיו?/רונן לוביץ

הזרם ההולך וגובר של צעירים דתיים העוסקים ביצירה אמנותית לסוגיה מעלה איתו בעיות רבות, מהן שאלות אופרטיביות הנוגעות במגבלות ההלכתיות של העשיה האמנותית, ומהן שאלות תיאורטיות שעניינן במישור העקרוני. בדברים הבאים ננסה לעמוד על כמה הבחנות יסודיות הנחוצות לשם עיצוב הגישה העקרונית כלפי מקומו ומעמדו של החינוך האמנותי במסגרות הלימוד של החינוך הדתי.

אורתודוקסיה ליברלית – בין החרד"ל לקונסרבטיבים/רונן לוביץ

אל מול הפניית העורף של החרד"לים מערכים ליברליים ומודרניים, ואל מול חציית הקווים האדומים של היהדות ההלכתית בקרב התנועה הקונסרבטיבית, מבקשת האורתודוקסיה ליברלית לשלב בין העולם הדתי לבין עולם הליברלי, מתוך נאמנות להלכה ומתוך קשב עדין לאתגרי העולם המודרני. המאמר יעסוק בהבחנה בין הזרמים ביהדות היום.

הציונות הדתית: הגיע זמן שדרוג / אמנון שפירא

"איני רוצה עוד להתווכח עם חבריי החושבים כמוני. זמני בעולם הזה מתקצר, וצריך לעשות מעשה, והוא: לפרוץ את המסגרות הקיימות, כדי להקים גוף מרכזי ומוביל בציונות הדתית, ברוח אמ"ת (אורתודוקסיה מודרנית תורנית)". אמנון שפירא מציע קווי מתאר לגוף חדש שיאגד את הציונות הדתית המרכזית, ומתאר את משימותיו העיקריות"

פוסטמודרניזם ואורתודוקסיה מודרנית: שתי התמודדויות של העולם הדתי / מיכל טיקוצ'ינסקי

בעוד השיח האורתודוקסי בארצות הברית עסוק בשאלת היחס בין אורתודוקסיה למודרניות, החברה הדתית בישראל מתחבטת בעיקר בקונפליקט שבין הלכה ופוסטמודרניזם. הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי כותבת על ההבדלים בין שתי נקודות המבט הללו, וטוענת כי עולם דתי משמעותי חייב לכלול בקרבו את שתיהן יחד

הנתיב הנוסף: בין קיפאון אורתודוקסי לקונסרבטיביות / אסף בנמלך

היכולת לשנות שינויים המתחייבים מחיינו בעולם המודרני, וזאת מבלי לשבור את הכלים שההלכה מעמידה לרשותנו, היא האתגר הגדול והמבחן הגדול של הציבור הדתי בדור הזה. האם בצומת שבין פנייה לאפיק הקונסרבטיבי מצד אחד לבין ריאקציה אורתודוקסית מצד שני, יימצא נתיב נוסף? הגיעה העת לאלטרנטיבה רבנית אורתודוקסית פתוחה, שתתמודד עם האתגר בתעוזה הלכתית ובאומץ לב ציבורי

אורתודוקסיה ליברלית: בין החרד"ל לקונסרבטיבים / הרב רונן לוביץ'

אל מול הפניית העורף של החרד"לים מערכים ליברליים ומודרניים, ואל מול חציית הקווים האדומים של היהדות ההלכתית בקרב התנועה הקונסרבטיבית, מבקשת האורתודוקסיה הליברלית לשלב בין העולם הדתי לבין העולם הליברלי, מתוך נאמנות להלכה ומתוך קשב עדין לאתגרי עולם המודרני