אורתודוקסיה זמנית / משה בלאו

חלקה הראשון של המסה, 'כשחלומות הופכים מציאות', ביקר שתי תפיסות עולם מנוגדות המתחרות על רוחו של הציבור הדתי לאומי – הגישה השמרנית האמריקאית, וגישה אותה ניתן לכנות 'רדיפת החזון', כאשר שתיהן יוצרות משברים חדשים לצד התיקון אותו הן מנסות ליישם. מתוך הבנה שחלומה של החברה הדתית צריך לחזור להיות עבודת ה', ולא שימור של פרקטיקות […]