למחות, ולהתנגד / רענן פורשנר

שבועות האחרונים אנו עזים לגירושם של אלפי מהגוי עבודה מישראל, ביניהם ילדים. הנושא מעלה שאלות רבות על אודות אחריותנו החברתית. רענן פודשנד, פעיל בארגוני זכויות אדם, מציג את עמדתו. בתחילת חודש יולי סגרה הממשלה את מנהלת ההגירה והקימה במקומה את יחידת ״עוז״ שתחת רשות האוכלוסין. יחידה אזרחית במדים, מלווה בשוטרי מג״ב. חודש יולי הוא החודש […]