כישלון המנחמים: במה טעו רֵעי איוב? / רחלי פריש

רֵעי איוב מייצגים את האדם המלומד הנתקל באסון נורא ומבקש לתת לו הסבר על סמך הידוע לו כדי לתת לו פשר ולתקן את המצב. אך איוב מלמד שלא תמיד זו הדרך. היא לא רק עלולה להביא לעיוות מוסרי אלא גם לכשל תיאולוגי, בהיותה כופפת את אלוהים למחשבת בני האדם