המורים טועים כשהם מסתייגים מלימוד אנגלית בשל חשש מתרבות המערב

הרב חיים נבון מגיב למחקר הפסיכומטרי המורה על ציונים נמוכים בתוצאות באנגלית ואומר, “הזבל של תרבות המערב מיד מתורגם לעברית. דווקא כדי להיפגש עם הטוב והעמוק שבתרבות חייבים אנגלית מצוינת”

מחקר: דווקא האליטה הציונית-דתית מגלה חולשה בלימודי אנגלית

 

 

 

26/11/2013

מחקר של תנועת “נאמני תורה ועבודה”, שהתבסס על נתוני המיצב ובחינות הבגרות, מגלה פערים משמעותיים ברמת לימודי האנגלית וההישגים במקצוע, בין תלמידי החמ”ד לתלמידי החינוך הממלכתי

החינוך הדתי: פריחה במדעים, דשדוש באנגלית

 

 

26/11/2013

מחקר חדש: אמנם התלמידים בחינוך הממלכתי-דתי הצליחו לצמצם את הפערים במבחני המיצ”ב במתמטיקה, במדעים ובעברית, אך הפערים במקצוע האנגלית התרחבו. “היחס ללימודי השפה האנגלית בציבור הדתי ובחינוך הדתי חייב לעבור שידוד מערכות רציני” 

לימודי אנגלית בחברה הדתית בישראל / אריאל פינקלשטיין

 

 

 

אריאל פינקלשטיין הוא רכז מדיניות ומחקר תחום החינוך בתנועת ‘נאמני תורה ועבודה’

 

מצב האנגלית בחינוך הדתי גרוע. הנתונים מצביעים על פערים מהותיים בין החינוך הממלכתי-הדתי לבין החינוך הממלכתי. מהיכן נובע הפער הזה? הבעיה הניצבת לפתחה של מערכת החינוך הממלכתית-הדתית מחייבת בחינה מעמיקה של המצב, אך עוד יותר מכך – בחינתם של הפתרונות האפשריים למצב העגום. אריאל פינקלשטיין סוקר את הנתונים ומציע את הסבר בלתי מעודד למצב