"רבנות בלי-טעם" — המבנה האנטי-דמוקרטי של חיי בית הכנסת בישראל / אבי קדיש

רבני הערים בישראל לא צריכים לתת דין וחשבון לאף אחד: הם מקבלים את משרתם במינוי לכל החיים, ולרוב מנהלים באופן לא-דמוקרטי את בתי הכנסת ואת הקהילות הנתונים תחת סמכותם. אפשרות לפתרון טמונה באימוץ המודל הקהילתי בארה"ב: הצמחת קהילות וולונטריות המיוסדות על ערכי הדמוקרטיה

"לשמוע, ללמוד וללמד" – מחשבות בדרך לרבנות קהילתית / מישאל ציון

לאחר שנים רבות שבהן תפקידו של רב בית הכנסת היה טכני-הלכתי בלבד, משהו מתחיל להשתנות. אנשים רבים מחפשים קהילה, ומתוך כך גם מנהיג קהילתי שתפקידו ללוות את קהילתו, לייעץ לאנשיה ולסייע להם ליצוק משמעות דתית לחייהם. הכשרת רבנים מסוג זה דורשת היכרות עם עולם הטיפול והייעוץ לצד לימודי ההלכה