שימוש בטלפון ובזום בשבת וביום טוב בשעת הדחק / שאול דוד בוצ'קו

"כעת אשוב ואבהיר באופן חד משמעי, שלמרות הענקת ההיתר לשעת הדחק הזו, חלילה וחלילה להשתמש בהיתר זה למצבים רגילים, כי בהם ודאי יש איסור מדרבנן של עובדין דחול, ואין להחליש את קדושת השבת והיום־טוב בשום פנים ואופן". הרב שאול דוד בוצ'קו כותב על איסור השימוש בזום, בעקבות מאמרו של עידו פכטר – הלכה בימי קורונה.