פעולה לשבת – פרשת נח – מה המטרה שלי בחיים?

השבת נתבונן על הדורות בהם נוח חי. דור הפלגה ודור המבול. מה אפיין אותם, ומה אפשר ללמוד מההתנהגות שלהם – כדי לבחור במטרה טובה, שיוצרת דרך חיים נכונה יותר אדם לאדם ולעולם שהקב"ה ברא.