בתי הדין לממונות: הלכה ומעשה / עדו רכניץ

יותר ויותר אנשים בוחרים לפתור סכסוכים ממוניים בדין תורה, בעשרות בתי דין לממונות הפועלים היום בישראל מכוח חוק הבוררות. איך אפשר לקיים מערכת משפט מודרנית על פי דין תורה, ומדוע זה חשוב?