אנו נאמני תורה ועבודה / אסף בנמלך

במלאות ארבעים שנה לייסודה של תנועת נאמני תורה ועבודה, ועל רקע העשייה הגדולה של התנועה בשנים האחרונות, הגיעה העת לדון בניסוח עדכני של מצעה הרעיוני של התנועה. אסף בנמלך, יושב ראש התנועה, מציע הצעה מפורטת לכך, והיא מובאת כעת בפני החברות והחברים בתנועה ובפני תומכיה על מנת לעורר דיון בדרכה של התנועה וביעדיה בתקופה הקרובה […]

כפינו ברגבי אדמתה / איתמר חייקין

בעבר היה העיסוק בחקלאות פסגת השאיפות של הציונות, ואילו כיום ירד קרנה. עבודת האדמה, שהייתה מענה ל'תלוש' של תחילת המאה העשרים, יכולה להיות מענה לתלישות של תחילת המאה ה־21. על עתיד החקלאות ככלי חינוכי

הקיבוץ הדתי – עתידה של תנועה מיישבת בימינו / לימור יעקב-ספראי

תנועה רעיונית־מיישבת היא פרדוקס, הקשור קשר הדוק לפרדוקס האינהרנטי של תנועת הקיבוץ הדתי – בין מסורת למרד, בין המשכיות להתחדשות. אולם דווקא בעידן שבו תנועות אידיאולוגיות חשודות כמסוכנות, יש מקום לתנועה העומדת על המתח הזה; תנועה שיש בכוחה לגייס אנשים למשימות, על פי הצרכים המתחדשים. האם תצליח תנועת הקיבוץ הדתי לשוב ולהגשים את ייעודה ההיסטורי?

ציונות דתית אחרת – כי גרים היינו בארץ מצרים / יאיא פינק

בחינת סדר העדיפויות הערכי של הציונות הדתית היום מעלה שבראש הסולם עומדת ארץ ישראל, והרחק מתחתיה, אם בכלל, עומדים ערכים חברתיים. נדמה שמצוות חברתיות רבות נשכחו מתורתה של הציונות הדתית. אולם לא תמיד זה היה כך, ואפשר גם אחרת. האם בשנת המאה למדינת ישראל תעמוד הציונות הדתית בראש המאבק למען חברה יהודית יותר, שהיא חברה צודקת יותר?

איבוד הדרך של הציונות הדתית בפוליטיקה / אלעזר שטרן

במשך שנים, נציגיה הפוליטיים של הציונות הדתית ראו את שליחותם העיקרית בהיותם הגשר בין חלקי העם, ובפרט בעיסוק בסוגיות של דת ומדינה מתוך עמדה מקרבת ופרגמטית. כל זאת השתנה בדור הנוכחי, בו נמסרו כל מפתחות הדת במדינה לידי המפלגות החרדיות. חבר הכנסת אלעזר שטרן קורא לחברי הכנסת הציוניים־דתיים לחזור לתפקידם ההיסטורי, על מנת למצוא את […]

הציונות הדתית: הגיע זמן שדרוג / אמנון שפירא

"איני רוצה עוד להתווכח עם חבריי החושבים כמוני. זמני בעולם הזה מתקצר, וצריך לעשות מעשה, והוא: לפרוץ את המסגרות הקיימות, כדי להקים גוף מרכזי ומוביל בציונות הדתית, ברוח אמ"ת (אורתודוקסיה מודרנית תורנית)". אמנון שפירא מציע קווי מתאר לגוף חדש שיאגד את הציונות הדתית המרכזית, ומתאר את משימותיו העיקריות"

להחזיר ממלכתיות ליושנה / תהלה פרידמן

  את המונח 'ממלכתיות' טבע דוד בן גוריון, והוא סימן בראשית הדרך את ההבנה כי תיתכן מדינה שהזיקה של אזרחיה כלפיה היא שמאחדת אותם ויוצרת זיקה פנימית ביניהם, למרות ובנוסף לקיומן של זיקות אחרות המפרידות ביניהם. אולם ברבות השנים ירדה קרנה של הממלכתיות, ובמקומה עלו שתי תפיסות חלופיות – תפיסת כור ההיתוך המבקשת ליצור זהות […]

דבר העורך גיליון 84 / אביעד עברון

משמעות המושג ציונות, בהבנתו הפשוטה, הוא השאיפה אל הארץ, התקווה "להיות עם חופשי בארצנו". במובן המסוים הזה, ובמבט לאחור אל שבעים שנות עצמאות של מדינת ישראל – נראה לכאורה שהציונות סיימה את תפקידה הרשמי לפני שנים. מדינת ישראל אמנם מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים בתחומים רבים, אך דומה שקיומה של המדינה הוא עובדה מוגמרת, רוב […]

דבר היו"רים גיליון 84 / אסף בנמלך ותהילה פרידמן

עם פרסום גיליון זה, העוסק במצבה של הציונות הדתית כיום ממספר זוויות, אנו מציינים ארבעים שנה לייסודה של תנועת נאמני תורה ועבודה. אחת הסוגיות החשובות בהן עסק ד"ר יחזקאל כהן ז"ל, מייסד נאמני תורה ועבודה, בשנותיה הראשונות של התנועה, הייתה שירותן הצבאי של נערות דתיות. ד"ר כהן ליקט וניתח מקורות הלכתיים, לרבות כתביהם של שני […]