מבט מסורתי על מחויבות / ד"ר ארז טרבלסי

מסורתיות ומחויבות נראות לרבים כסותרות, אך עקרונות רבים העולים מתוך העולם המסורתי מסייעים דווקא ליצירת מחויבות. מסורת אבות למול הלכה קאנונית, משפחתיות, רגישות חינוכית והקפדה על פרקטיקות וריטואלים דתיים הם חלק מן העקרונות המאפשרים למסורתיות להתבסס כזהות יציבה והמשכית.