פעולה לשבת – פרשת האזינו- סוכות

השבת נתמקד עם החניכים שלנו בעומק שמאחורי חג הסוכות. בשבת זו אנו מצויים בין יום הכיפורים לחג הסוכות – זו ההזדמנות לדבר על החיבור המיוחד שנוצר מהסמיכות של שני החגים. בשבת אפשר להתבונן מעט על ההבנות שלנו מיום הכיפורים ומתוכן להתכונן לחג הסוכות.