אילו ידעו להכיל אותו, הוא לא היה מגיע לייאוש הזה

כיצד קרה שאדם מישראל קילל את ה'? מפרטי המקרה עולה שלא היה הכרחי שאותו בן איש מצרי יגיע לכך. אילו ידעו בני שבטו להכיל אותו, ובמקום לדחותו, היו מקרבים אותו, הוא לא היה מגיע לבית דינו של משה, לא היה בא לכלל ייאוש תהומי, ולא היה מגדף שם שמים

להכיל את ההומו בקהילה

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3879388,00.html 

 

"גם אלה הנמשכים לבני מינם אינם יכולים להיות מוצאים מהציבור; יש מצבים לא מעטים בהם ההלכה מתגמשת כדי לגאול אדם ממצוקתו. זו התגמשות זמנית שלא מבטלת ערכי יסוד". הרב שרלו קורא שלא לדחות "אחר" שלא פגע באיש

דבר העורך 69 – להאזין לסיפור אחר – פתיחה לגיליון / אריאל הורוביץ

 

 

 

 

"רוצה אתה לעמוד על טיבו של האדם? הכר בסבלו" (הרמן כהן, דת התבונה ממקורות היהדות, תרגם: צבי וויסלבסקי, ירושלים 1971, עמ' 184)

גיליון 69 של דעות, "אחרים – קולות מושתקים בחברה הדתית", ייחודי ושונה מן הגיליונות הקודמים של דעות, וזאת בשני מובנים: הראשון – כל המאמרים בו מספרים סיפור בגוף ראשון, והשני – כולם מתפרסמים בשם בדוי. שמם האמתי של המחבר או המחברת אינו מוזכר, והטקסט נמסר תחת זהות בדויה.