משיחיות ושמרנות / נועם אורן

האימוץ של ההגות השמרנית בקרב חלקים מהציבור הציוני-דתי נובע מצורך ב'תחמושת רעיונית' אשר נועדה להגן על עמדה אחרת, כזו שלא עולה בקנה אחד עם השמרנות עצמה. יתר על כן, העמדה השמרנית מתאימה דווקא לחלקים אחרים מן הציונות הדתית, חלקים אשר לעת עתה לא ששים לאמץ ולהתהדר בה.