לחתור כדי לא לטבוע היחס להומוסקסואליים דתיים – האתגרים שלפנינו/רונן לוביץ

מאמר זה מטפל בבעיות קשות וכבדות משקל: התאגדות ממוסדת של הומוסקסואלים דתיים, יחסה של הקהילה הדתית אליהם, ובעיקר – מהו האופק האישי והמשפחתי אליו הם יכולים לשאוף במסגרת ההלכה.