תגובה לרב רוזן: גם המדינה עלולה להתגלות כהזדמנות שהוחמצה

 

דוקא הידיעה כי שום דבר לא מובטח לנו ממריצה אותנו לתרום למדינה, להתגייס לצבא ולדאוג לצביונה היהודי של המדינה כדי שזו אכן תוביל בסופו של דבר לגאולה השלמה. כדי שתקוותנו תתממש. מורדי מילר מבקר את יחסו של הרב רוזן לרב חיים נבון, וקורא לא להוציא מחוץ לגדר את אלו הסוברים כי מדינת ישראל איננה בהכרח אתחלתא דגאולה.

 

נאמני תורה ועבודה לרב רוזן: יש דעות שונות בציונות הדתית

 

http://www.srugim.co.il/3018-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%91-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%9F-%D7%99%D7%A9-%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95/


תנועת נאמני תורה ועבודה ואנשי הקיבוץ הדתי מגיבים למאמרו של הרב ישראל רוזן ודוחים את ביקורתו כי תפיסתם עלולה להביא לאי התגייסות לצבא. "קיימות דעות שונות בציונות הדתית בשאלת היחס הרוחני למדינת ישראל. כל הדעות ראויות ומקובלות בהיותן נותנות למדינה יחס של כבוד ויצירת מחויבות מצידנו".

וכל המרבה הרי זה מסובך. היחס למדינת ישראל.

 

 

 

הגיע הזמן לשנות את היחס של הציונות הדתית למדינה. המדינה היא לא ראשית לדבר אחר אלא מסגרת שהיא תכלית לעצמה, התקווה איננה למה שיבוא בעקבותיה אלא לקיומה של מסגרת זו ללא הגבלת זמן. משה מאיר משנה גישה
משה מאיר | 22/4/2009 11:51    http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/881/575.html