להתמודד עם האבדן / אברהם סתיו

אל מול הסיטואציה של אבדן היריון ניצבים הורים כואבים, אבלים על החלום שנגדע. כאשר מאפשרים להורים, והם מאפשרים לעצמם, להתמודד עם אבדן היריון באופן שלבם מורה להם, הם יוכלו לצאת מתוכו כשהם שלמים עם עצמם, עם משפחתם ועם האל

הרב אברהם סתיו לומד ומלמד בישיבת הר עציון. מחבר הספר כחלום יעוף – התמודדות עם אבדן היריון