ראיון של תני פרנק ברדיו "גלי ישראל"- מינוי נשים כדיינות בבתי דין רבניים

נהוג לחשוב שהמוסלמים מתקדמים לאט יותר בכל הנוגע למעמד האישה לעומת היהדות. ובכל זאת, לא תמצאו ח"כ יהודי דתי שיגיש הצעת חוק שמאפשרת ישיבה של אישה על כס הדיינות. הח"כים הערבים עשו את זה היום.

נשים ומנהיגות רוחנית / חנה קהת

שינוי מעמדה של האישה בעידן המודרני לא זכה להכרה הלכתית הולמת מצד הרבנות האורתודוקסית, שנותרה חד-מינית ומנותקת מן המציאות הסובבת אותה. כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים הניצבים בעת הזו לפני גברים ונשים בקהילות דתיות האמונות על מסורות פטריארכליות, יש להצמיח מנהיגות רבנית ורוחנית נשית