עיכוב בהקמת מועצות דתיות מאפשר לש"ס לקדם מקורבים

בתשובה לשאילתא של ח"כ אלעזר שטרן הודה השר לשירותי דת כי בשני שלישים מהרשויות המקומיות לא פועלת מועצה דתית. "יש לתקן את המעוות ולהחזיר את שירותי הדת לידי הציבור והקהילות"

225 סיבות למה לא צפוי שיפור במצב המועצות הדתיות

הסיכוי לבטל את קיומן של המועצות הדתיות ולהחזירן למקום הראוי להן – כמחלקה ברשויות המקומיות שואף לאפס. בין ההסברים ישנו נתון אחד פשוט שמסביר הרבה.225 המינויים שבידי השר לשירותי דת

"נאמני תורה ועבודה" – מעין חשבון נפש / אביעזר ויס

לאורך שנות פעילותה נחלה תנועת "נאמני תורה ועבודה" הצלחות והישגים לצד כישלונות והפסדים
במאבקיה השונים. כיום, לאור השינויים שחלו בחברה הישראלית, על התנועה להמשיך את
מאבקה במגמות ההסתגרות וההתבדלות, אך תוך הצבת מטרה חדשה, מרחיקת לכת: הפיכת
הציונות הדתית לאליטה המנהיגה את החברה הישראלית, במקום האליטה הפוסט-ציונית