“אנחנו צריכים יהדות רצינית, לא יהדות של סימפוזיונים” – ראיון עם הרב אביה הכהן / רבקה רוזנר

הרב אביה הכהן לימד בישיבת עין צורים כמעט מהקמתה ועד לסגירתה, ביום הכיפורים האחרון.
בעקבות הסגירה הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, עם הישיבה, עם הקיבוץ הדתי ועם הציבור
שממנו בא, שלדעתו זנח את ערך לימוד התורה.