הקיבוץ הדתי – עתידה של תנועה מיישבת בימינו / לימור יעקב-ספראי

תנועה רעיונית־מיישבת היא פרדוקס, הקשור קשר הדוק לפרדוקס האינהרנטי של תנועת הקיבוץ הדתי – בין מסורת למרד, בין המשכיות להתחדשות. אולם דווקא בעידן שבו תנועות אידיאולוגיות חשודות כמסוכנות, יש מקום לתנועה העומדת על המתח הזה; תנועה שיש בכוחה לגייס אנשים למשימות, על פי הצרכים המתחדשים. האם תצליח תנועת הקיבוץ הדתי לשוב ולהגשים את ייעודה ההיסטורי?

"אנחנו צריכים יהדות רצינית, לא יהדות של סימפוזיונים" – ראיון עם הרב אביה הכהן / רבקה רוזנר

הרב אביה הכהן לימד בישיבת עין צורים כמעט מהקמתה ועד לסגירתה, ביום הכיפורים האחרון.
בעקבות הסגירה הוא עושה חשבון נפש עם עצמו, עם הישיבה, עם הקיבוץ הדתי ועם הציבור
שממנו בא, שלדעתו זנח את ערך לימוד התורה.