הדמוקרטיזציה התרבותית / הרב אילעאי עופרן

בעולם המערבי מתחולל תהליך של מעבר מיראה לאהבה, מאימה ופחד – ללקיחת אחריות המבוססת על רצון וחיבה, ומערכות יחסים רבות, הן בחברה והן במשפחה, הופכות ליותר ויותר דמוקרטיות. כיצד משפיע "מות היראה" על המרחב התרבותי והאמוני שלנו? כיצד נחנך ליראת שמיים בדור ללא מורא?