י”ט כסלו – חג הגאולה של כולנו/ תגובה לרב אפרתי

למרות המחלוקות בין הציונות הדתית ובין חב”ד על היחס למדינת ישראל ועל היחס למותו של הרבי מלובביץ’ מבחינתי, היום זה הוא לא עוד יום, זהו חג הגאולה לא רק של חב״ד אלא גם גאולה אישית שלי.