מחויבות הלכתית: בין תודעת ברית לתודעת חוזה / הרב ד"ר עידו פכטר

מצד אחד, לא ניתן לדבר על זהות יהודית מבלי לכלול בה הלכה. מאידך, ציבור גדל והולך מתקשה לקבל את ההלכה כמערכת מחייבת. ההלכה לא מאפשרת לאדם לערער על עצם המחויבות שלו כלפיה, עובדה היוצרת קושי יסודי עבור התודעה המודרנית. רק אם נטפל נכון בתודעה ההלכתית, באופן בו אנו ניגשים להלכה ותופסים אותה, תוכל ההלכה לתפוס מקום של כבוד אצל היהודי המודרני