התנהלות בתי הדין הרבניים כערכאה שיפוטית / ד"ר אריאל פינקלשטיין (למנויים בלבד)

מזה שנים רבות מצויים בתי הדין הרבניים במרכז השיח הציבורי על דת ומדינה בישראל. סוגיות נורמטיביות הנוגעות לבתי הדין כדוגמת חופש הנישואין והגירושין, מעמד האישה וסרבנות גט מציפות באופן החד ביותר את המתח בין דת ומדינה בישראל ומעלות אל פני השטח דיונים ערכיים כבדי משקל שיש להם השלכות לא מבוטלות על חייהם של מרבית אזרחי המדינה. במאמר זה אני מבקש לסטות מדרך זו ולבחון את בתי הדין הרבניים מנקודת המבט של המינהל הציבורי. הדבר לא נעשה מתוך אי-הכרה בחשיבותן של הסוגיות הנורמטיביות העומדות בבסיס הדיון הציבורי על בתי הדין הרבניים, אלא מתוך ההבנה שבלי קשר לשאלה מה צריך להיות היקף סמכויותיהם של בתי הדין הללו, ראוי כי הם יתנהלו כיאות. כפי שאבקש להראות, אף שבתי הדין עברו שיפור ניכר בשני העשורים האחרונים בכל הנוגע להיבט השירותי, ההתנהלות שלהם כערכאה שיפוטית רחוקה מלהלום את אופייה של ערכאה שיפוטית במדינה דמוקרטית מתוקנת. 

שני מושגים של ימניות חרדית / הרב יוסף מילר (למנויים בלבד)

מחקרים עדכניים מגלים כי למעלה מ-82% מהחרדים תופסים את עצמם כימניים באופן מובהק. מאמר זה מבקש להציע הסבר למגמת ההזדהות עם הימין במגזר החרדי, ובפרט עם מפלגות ימין קיצוני. נראה כי חרדים רבים עוברים, לעתים בלי משים, ומתוך רצון לשמור על עדיפותה הערכית של המסורת היהודית, בין שתי תפיסות שונות של ימניות.

כבוד, נקמה, ציונות וגזענות – הקשרי הפעולה של הכהניסטים ומתנגדיהם / ד"ר ארי אנגלברג (למנויים בלבד)

למרות השינויים הרבים בהקשרים בהם פעל הרב כהנא בארה"ב, ובהם פועלים ממשיכיו בישראל, אפשר למצוא היבטים של המשכיות. בקרב ממשיכי דרכו בארץ ישראל קל לזהות את הדמיון במערך החשיבה על מושגים של כבוד, כבוד המשפחה, ונקמה, ויש מקום לשער שהמגע התכוף עם שכניהם הפלסטינים מעודד את המשך קיומה של תפיסת עולם זו גם בארץ ישראל. הלכי רוח אלו, שהכהניסטים מביאים לקצה ומחברים לתפיסת עולם דתית, מאפיינים אגפים ודמויות רבות בתנועה הציונית, ובקרב ממשיכיו כיום נפוצה העמדה כי הם בשר מבשרה של תנועה זו.

דבר העורך גיליון 104 / גלעד הסה

בדיחה ישנה טוענת שגם אם אחוזי הדתל"שים גבוהים, הדבר כלל לא מצביע על כך שהחינוך הדתי כושל, כי כמעט כל בוגריו נשארים ימנים. אחוזי הדתל"שים נתונים בויכוח מתמיד, אבל העובדה שהחינוך הדתי מצטיין במיוחד בחינוך מצביעי ימין נראית ברורה. גם אם החיבור בין תאולוגיה והשקפה פוליטית לא תמיד היה מובן מאליו במגזר הדתי לאומי, הרי […]