בשובך לציון / הרב יהודה גלעד (למנויים בלבד)

במשך שנים רבות ציפה עם ישראל לשוב לציון ולעלות פיזית למקום המקדש. עם השיבה לעיר העתיקה במלחמת ששת הימים, החל ויכוח האם זה הזמן להתקדם לשלב הבא – אל בניית הבית. הרב יהודה גלעד משרטט מחדש את החלום לגאולה, מפנה את המבט מן הבניין הפיזי אל הדרך להשראת השכינה בו, וקורא לנו לבנות חברה של צדק וחסד.

לדבוק באלוהים גם בהיעדרו / אביחי צור

 

 

 

אביחי צור הוא דוקטורנט למחשבת ישראל באוניברסיטת פוטסדאם, גרמניה. הוא מתרגם ועורך ספרו של זלמן גרדובסקי, בלב הגיהינום – יומנו של אסיר וממנהיגי מרד הזונדרקומנדו באושוויץ, שיצא בשנת 2011 בהוצאת ידיעות ספרים.

 

מהי המשמעות של תפילה במרחב שאלוהים נעדר ממנו? עיון בכתבי האדמו"ר מפיאסצ'נה וזלמן גרדובסקי, אחד ממנהיגי מרד הזונדרקומנדו באושוויץ, פותח פתח לתפילה אחרת, שבה נוצרת אמונתו של המאמין גם בהיעדרו של בעל הברית

 

מדינה יהודית – סתירה ואוטופיה / הרב שג"ר

 גדולתו של הרב קוק הייתה ביכולתו לזהות במתרחש סביבו – בעיקר ברוחות המודרנה ובתנועה הציונית
– הופעה של אור דתי חדש. מפעלו ההגותי של הרב שג"ר ז"ל, שהעניק פרשנות
דתית עמוקה לתופעות הפוסטמודרניות העכשוויות, הנו במובנים רבים המשך של דרך רוחנית
זו. בדברים שלהלן עומד הרב שג"ר על המתחים הפנימיים ביחס היהודי לארץ
ולמדינה, ומציע את המשך דרכו היצירתית של הרב קוק כהתמודדות עם מתחים אלו.

 

 

 

מדינה יהודית – סתירה ואוטופיה

הרב שג"ר

 

לזכרו – הרב שג"ר ז"ל / אריאל סרי-לוי

עבורי, הרבשג"ר תמיד נשאר חידה. דווקא לאחר מותו התחלתי לקבלרמזים, קצות חוטים, לאחוז, להתקשר; עדיין רב הסתום על הנגלה. מעולם לא הצלחתילקשור איתו שיחה של ממש. רק דרישת שלום, שאלה קטנה, עצה, קטעי דברים. בתחילהפירשתי את הסגירות כאפאתיות; זמן מה נדרש כדי להבין היכן מתחבאת אותה הארת פניםמפורסמת.