“שפתי תפתח” – על ההשתקה בחברה הציונית דתית / משה מאיר

     “שפתי תפתח” על ההשתקה בחברה הציונית דתית משה מאירד”ר משה מאיר הוא מחנך בתיכון “הרטמן” בירושלים, מרצה למחשבת ישראל וחבר מערכת “דעות”. ספרו “שניים יחדיו: פילוסופיה דתית-חילונית חדשה” עתיד לראות אור בחודשים הקרובים בהוצאת “טובי”.  

אנוסים – על יחסי הכוח בין קבוצות הבת של הציונות הדתית / שאול עמיר, יובל זיסקינד

שני ציבורים שונים חיים יחד תחת הכותרת “ציונות דתית”. אך בעוד הציבור השמרני מנהל את אורח חייו בלי כל הפרעה ומשמיע את דעותיו בפומבי, אנשים רבים מהציבור הליברלי משתיקים את דעותיהם ונאלצים לנהל אורח חיים שאינו הולם את השקפותיהם הערכיות.