בין “קהילה מרוצה” ל”קהילה מוטרדת” / אשרת שהם ויאיר פורסטנברג

סיפורה של קהילת “הקהל – מניין שוויוני בקעה” משקף מסע של ציבור שהחליט כי הפער בין אמונותיו הפנימיות ובין המתרחש בבית הכנסת שלו גדול מדיי ואינו ניתן לגישור. אשרת שהם ויאיר פורסטנברג, ממקימי המניין, מספרים על ההחלטה לפרוש ולצעוד בדרך חדשה

הקהילה הקיומית / מאיר ראובן זלבסקי

הציבור הדתי מתחלק היום לשני סוגי קהילות: קהילות המעמידות במרכזן את סמכות ההלכה והרב, וקהילות המורכבות מאוסף אינדיבידואלים המחפשים יחד את דרכם הרוחנית. שורש ההבדל בין שתי הקהילות נעוץ בתורתם של שני ההוגים הגדולים של הציונות הדתית: הרב קוק והרב סולובייצ’יק

אלטרנטיבה רוחנית ל”זהות” – שאלת הזהות המגזרית ואברהם יהושע השל / דרור בונדי

הפילוג הפנימי בציונות הדתית הוא תוצר מאוחר של ניסיונה המועד לכישלון להגדיר לעצמה זהות מגזרית נפרדת. הגותו של אברהם יהושע השל, המציעה אלטרנטיבה רוחנית לעצם המונח “זהות”, ובמקומו מבקשת לכונן דיאלוג חי עם האל, עשויה לעורר את הציונות הדתית לדרך חדשה

“שפתי תפתח” – על ההשתקה בחברה הציונית דתית / משה מאיר

     “שפתי תפתח” על ההשתקה בחברה הציונית דתית משה מאירד”ר משה מאיר הוא מחנך בתיכון “הרטמן” בירושלים, מרצה למחשבת ישראל וחבר מערכת “דעות”. ספרו “שניים יחדיו: פילוסופיה דתית-חילונית חדשה” עתיד לראות אור בחודשים הקרובים בהוצאת “טובי”.  

“היפרד נא מעלי” – גבולות הגזירה של הציונות הדתית / לאה שקדיאל, צור ארליך

גבולות הגזרה של הזרמים השונים בציונות הדתית מסמנים גם את גבולות הגזִירה של הציבור הזה: האם עליו להיגזר לשניים, ואם כן – מהו תוואי הקרע, מי מתייצב מימינו ומי משמאלו, ומה היחסים בין קרע זה ובין המפה המדינית-הפוליטית? ביקשנו מלאה שקדיאל ומצור ארליך לנסות לשרטט את תוואי הפיצול שלהם

אנוסים – על יחסי הכוח בין קבוצות הבת של הציונות הדתית / שאול עמיר, יובל זיסקינד

שני ציבורים שונים חיים יחד תחת הכותרת “ציונות דתית”. אך בעוד הציבור השמרני מנהל את אורח חייו בלי כל הפרעה ומשמיע את דעותיו בפומבי, אנשים רבים מהציבור הליברלי משתיקים את דעותיהם ונאלצים לנהל אורח חיים שאינו הולם את השקפותיהם הערכיות.

בית מדרש לדתיים ודתיים / יוסי סופר

הציבור הדתי-לאומי הולך ונפרם לתת-קבוצות שאט-אט מתמסדות, מתרחקות זו מזו ומגביהות את החומות ביניהן. בבית המדרש “רשות הרבים” של מרכז יעקב הרצוג מבקשים לכונן שיח חדש המשתף את כל גוני הציונות הדתית; שיח ששומר על עומקו ואינו מתבסס על פלורליזם

האם עוד בני-עקיבא קיימת / אבי שגיא

השם “בני-עקיבא” הוא שם משותף המציין שתי תנועות נוער שונות לחלוטין: זו של
שנות החמישים והשישים וזו של היום. בעקבות תהליכים שעוברת הציונות הדתית, הולכת
ומתקרבת בני-עקיבא לעולם החרדי, שבו לימוד התורה וסמכות הרבנים תופסים מקום בלעדי

הפיצול בציונות הדתית – עבר, הווה, עתיד / יאיר שלג

זה כמה עשורים שהציונות הדתית הולכת ומתפצלת לשני מחנות, שגישתם לתרבות החילונית וליחס
הראוי בין המינים שונה בתכלית; נראה שבתי הכנסת ובתי הספר צפויים להתפצל יותר
ויותר. שורש הוויכוח הוא בשאלת הנאמנות: האם הציוני-דתי נאמן להלכה הנוהגת, או
למערכת הערכים האנושיים המעצבת אותה?

פרשת הרב מוטי אלון ושאלת התפצלותה של הציונות הדתית / יונתן בן הרא”ש

פרשת הרב מוטי אלון כופה על הציבור הציוני-דתי תהליך של התבגרות. עלינו ללמוד כי לעתים המציאות מורכבת ומלאת סתירות, ולהפנים כי בבסיס אמונתנו עומדת הכרעה אישית ואוטונומית, ולא דמותו של רב כזה או אחר. ועוד: דווקא לאור המשבר הזה אנו נדרשים להמשיך להשמיע את קולנו בתוככי הציבור הציוני-דתי הכללי ולשמור על אחדות המחנה