שימוש בטלפון ובזום בשבת וביום טוב בשעת הדחק / שאול דוד בוצ'קו

"כעת אשוב ואבהיר באופן חד משמעי, שלמרות הענקת ההיתר לשעת הדחק הזו, חלילה וחלילה להשתמש בהיתר זה למצבים רגילים, כי בהם ודאי יש איסור מדרבנן של עובדין דחול, ואין להחליש את קדושת השבת והיום־טוב בשום פנים ואופן". הרב שאול דוד בוצ'קו כותב על איסור השימוש בזום, בעקבות מאמרו של עידו פכטר – הלכה בימי קורונה.

לומדים רחוק לומדים שקוף? תהילה לוי ורותם המבורגר

זום, משימות מקוונות, למידה מרחוק ו־Class Room הפכו לביטויים שגורים בקרב תלמידי ותלמידות התיכון, שלמדו מהבית את רוב שנת הלימודים האחרונה. מן הצד האחד, הלמידה מרחוק יכולה לפתח מיומנויות למידה ועצמאות, אך מן הצד השני היא מצמצמת את הקשר האנושי ואת המרחב החינוכי הרחב. שתי תלמידות תיכון בטורי דעה על היתרונות והחסרונות של הלמידה מרחוק.