הקול המצווה של יישובי העוטף / יואב רימר

זיכרון ביהדות אינו רק צורך נפשי או חברתי אלא הוא גם תביעה מוסרית המתממשת הלכה למעשה. מאחריות לניצולים ועד שינוי היחס לטכנולוגיה והגנה על נשים – על חמישה חיובים ועוד אחד הצומחים ממאורעות השבעה באוקטובר   רבות מדובר בהיבטים המוסריים של המלחמה המתנהלת בעזה. היבט מרכזי נוגע לעצם הלחימה, שאין חולק בינינו על צדקתה. היבט […]