ערב סרטי "מעלה"

ערב סרטי "מעלה"
בסימן התמודדות החברה הדתית עם סוגיות מורכבות ורגישות

הערב יתקיים בעז"ה במוצ"שק "יתרו",
כ"ב שבט תש"ע, 6.2.10 בשעה: 21:00

לִימוּ עַמַנִי (לימון פרסי) / קרן חקק

הגילוי שבגילוי הראש / יערה ענבר

בהתבוננות ברבדים המיתיים של מנהג חבישת הכיפה מתגלים תפקידיה השונים במערכת היחסים המורכבת שבין עם ישראל לאלוהיו. כך, בניגוד למקובל, מתפרשת חבישת הכיפה כסמל לכיסוי, ריחוק וכפייה, וגילוי הראש – כהצהרה של גילוי, קרבה ואהבת האל. גלגולה ההיסטורי והמיתי של הכיפה מלמד על עוצמתה של דתיות גלויית ראש.