המטען העודף של האחדות המזויפת / פרופ' אבי שגיא (למנויים בלבד)

אחדות בחברה הישראלית לא תוכל להיווצר על ידי פתרונות מטפיזיים או תיאולוגיים, כמו אלו שהציעו הראי"ה קוק והרב סולובייצ'יק, אלא רק על ידי יחס קונקרטי לכל אדם, על מכלול הסתירות שבו. הרהורים על אחדות חברתית ממשית ומדומה לקראת היום שאחרי המלחמה

המסורתיות כמענה לסוגיות הליבה של החברה הישראלית מתפיסת ה'הכלה' לתפיסת ה'יחד' / ענבר הרוש גיטי

משבר הקורונה חשף את הפירוק השבטי שמדינת ישראל מתמודדת איתו בשנים האחרונות. תפיסת המסורתיות יכולה להתרגם, אולי, לפרקטיקות מדיניות ברורות שיתייחסו לצרכים האישיים של אזרחי המדינה בד בבד עם יצירת שפה ישראלית חדשה ומשותפת. מדינת ישראל והחברה הישראלית ניצבות בפני אחת מתקופות השבר הגדולות הזכורות בהיסטוריה הישראלית. המשבר הבריאותי בפני עצמו איננו הסיבה לתחושת המועקה […]

בין השבט החמישי לממלכתיות מאחדת המסורתיות על פרשת דרכים / עמיחי דנינו

המסורתיות הנמצאת על פרשת דרכים, טומנת בחובה בשורה משמעותית לחברה הישראלית. המסורתיים הם השבט ההיברידי היחיד היום בישראל. ככזה הוא מהווה הזדמנות ליצירת גשר בין השבטים וניצול מיצובו בחברה הישראלית כגורם מגשר ומפשר יסייע רבות לאיחוי הקרעים בין השבטים וליצירת ממלכתיות ישראלית חדשה.